Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-33/19

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Mercator uspešno nadaljuje s poslovnim in finančnim prestrukturiranjem

V prvem polletju 2019 je Skupina Mercator povišala prihodke za 0,4 % glede na enako obdobje preteklega leta in so znašali 1,06 milijarde EUR. Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., najpomembnejša družba v Skupini Mercator, je v primerjavi z enakim obdobjem lani beležila za 4,1 % višje prihodke od prodaje in so v obdobju 1-6 2019 znašali 598 milijonov EUR. Prihodki od prodaje v dejavnosti trgovine na drobno v Sloveniji so bili višji za 3 % in so v obdobju 1-6 2019 znašali 442,5 milijonov EUR. Skupina Mercator je prvo polletje 2019 zaključila z 58,4 % rastjo čistega dobička, ki je znašal 2,358 milijona EUR. V prvem polletju 2019 je Skupina Mercator ustvarila 83 milijonov EUR EBITDA.

Skupina Mercator je torej v prvih šestih mesecih leta 2019 zelo uspešno nadaljevala z doseganjem ciljev poslovne strategije ter izvajanjem finančnega in poslovnega prestrukturiranja, hkrati pa dosegala ključne cilje v zvezi z zadolženostjo in pomembno izboljšala strukturo ročnosti finančnih obveznosti. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je tako neto finančni dolg znižal za več kot 152 milijonov EUR. Primerljivo razmerje med neto finančnim dolgom in normalizirano EBITDA je bilo na dan 30. 6. 2019 5,9-kratno, kar pomeni, da je za 28,3 % nižje kot v enakem obdobju lani.

»Skupini Mercator je v dveh letih uspelo povišati EBITDA rezultat za 72 % in zadolženost bistveno znižati. Z jasno strategijo, osredotočenostjo na lokalne in regionalne izdelke ter dobavitelje, z novim inovativnim konceptom trgovin in vsakodnevnim trudom vseh zaposlenih za uresničevanje potreb kupcev nam je uspel poslovni in finančni preobrat. Tudi v prihodnje bomo dosledno izvajali našo strategijo, ker je od tega odvisen ne samo dolgoročni razvoj Mercatorja kot največjega slovenskega in regionalnega trgovca, temveč tudi razvoj celotne verige živilsko-predelovalne industrije v Sloveniji in regiji,« je poudaril Tomislav Čizmić, predsednik uprave Skupine Mercator.

Istočasno z uspešnim razdolževanjem Skupina Mercator nadaljuje z največjo investicijo v zgodovini Mercatorja – izgradnjo novega logistično-distribucijskega centra v Ljubljani. V okviru novega investicijskega cikla Mercator v Srbiji načrtuje tudi širitev logističnih kapacitet prodajne mreže. Prav na srbskem tržišču pa Mercator vidi veliko priložnosti za rast, tudi s prevzemi, saj se bo trgovinska dejavnost v Srbiji zelo hitro konsolidirala.

Obvestilo bo od 26. 9. 2019 in za obdobje najmanj 10 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava
Datum: 26.09.2019