Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-11/10

KOMPAS MTS d.d., Ljubljana

Sklic 25. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje direktor družbe sklicuje 25. skupščino delničarjev družbe Kompas MTS d.d.,

ki bo v dne 06.04.2010 ob 10. uri v sejni sobi na sedežu poslovne enote družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58.

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine in predloge vseh sklepov z utemeljitvami, je delničarjem dostopno v tajništvu poslovne enote družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje.

Obvestilo o sklicu skupščine in ostali dokumenti v zvezi s sklicem skupščine se nahajajo v priponkah.

Sklic skupščine delničarjev družbe bo od 08.03.2010 dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.kompas-mts.si, za obdobje najmanj pet let.
Direktor družbe
Datum: 08.03.2010