Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-18/14

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Družba Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 DOBRNA (v nadaljevanju: izdajatelj, na podlagi 18. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS, št. 106/2007 s spremembami in dopolnitvami) ter 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da je iz delniške knjige delnic ZDDG z dne 30.4.2014 razvidno, da je imetnik ZVON ENA HOLDING, d.d. - v stečaju  odsvojil 118.318 delnic ZDDG, kar predstavlja 17,08% glasovalnih pravic.  Pred odsvojitvijo je bila družba imetnica 266.832 delnic ZDDG oz. 38,53% glasovalnih pravic.

To obvestilo bo od 7.5.2014 dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si.

 

Uprava
Datum: 06.05.2014