Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-234/14

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sklic 21. izredne skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje ter na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter sklepa uprave družbe z dne 16.9.2014, uprava sklicuje

 

21. izredno skupščino delničarjev, ki bo dne 21.10.2014 ob 13.00 uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107

 

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., objavlja gradivo za izredno skupščino, in sicer: sklic skupščine, gradivo za skupščino, prijavo udeležbe in pooblastilo za udeležbo, Zahtevo za sklic skupščine družbe Mercator, d.d., ter Poročilo uprave družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., o utemeljenem razlogu za popolno izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi in denarnimi vložki.

  

Obvestilo bo od 19.9.2014 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 19.09.2014