Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
QR-47/12

ABANKA VIPA d.d., Ljubljana

Objava podatkov poslovanja banke v devetmesečju leta 2012

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in v skladu z veljavno zakonodajo družba Abanka Vipa d.d. objavlja nerevidirane nekonsolidirane podatke o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2012.

V skladu z veljavno zakonodajo bo vsebina objave dostopna tudi na spletni strani www.abanka.si od 23. oktobra 2012 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Bilančna vsota Abanke Vipe d.d., ki je na dan 30. 9. 2012 znašala 3.642.407 tisoč evrov, se je v primerjavi s koncem leta 2011 znižala za 13,6 odstotka, kar je predvsem posledica poplačila obveznosti iz obveznice z državnim jamstvom. Dodatne vire financiranja je banka pridobila z udeležbo na avkcijah operacij dolgoročnega refinanciranja Evropske centralne banke, v skladu s svojo strategijo pa se banka usmerja v pridobivanje primarnih virov na domačem trgu. Zmanjšanje virov sredstev se je odrazilo na krčenju kreditnega portfelja.

Banka je konec tretjega četrtletja dosegla operativni dobiček v višini 41.502 tisoč evrov, kar je za 12,0 odstotka več kot v primerljivem lanskem obdobju. Višji operativni dobiček je posledica višjih neobrestnih prihodkov in nižjih stroškov poslovanja. Zaradi oblikovanih oslabitev in rezervacij je čista izguba devetmesečja znašala 38.142 tisoč evrov. 

Banka nadaljuje z aktivnostmi kapitalske krepitve, kar bo utrdilo kapitalsko ustreznost banke in ohranilo njeno varnost in stabilnost.

Uprava Abanke Vipe d.d.
Datum: 23.10.2012