Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-17/14

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Družba Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 DOBRNA (v nadaljevanju: izdajatelj, na podlagi 18. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS, št. 106/2007 s spremembami in dopolnitvami) ter 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da je dne 30.4.2014 prejela obvestilo družbe Sanatus d.o.o., Celje o spremembi pomembnih deležev delnic izdajatelja z oznako ZDDG (v nadaljevanju: delnice ZDDG).

Družba Sanatus, d.o.o. je izdajatelja obvestila, da je dne 28.4.2014 pridobila 118.278 delnic ZDDG, kar predstavlja 17,08% glasovalnih pravic.  Pred pridobitvijo družba ni bila imetnica delnic ZDDG.

To obvestilo bo od 5.4.2014 dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe, www.terme-dobrna.si.

 

Uprava
Datum: 30.04.2014