Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-261/16

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Ljubljanska borza se je priključila SEE Linku

SEE Link se je razširil na skupno 5 aktivnih trgov

Po tem, ko je v začetku tega leta Ljubljanska borza (LJSE) podpisala namero o pridružitvi SEE Linku, je sedaj postala aktivna članica SEE Link mreže, ki omogoča trgovanje na vseh vključenih trgih.

LJSE je druga borza, ki se je aktivno vključila v SEE Link po treh ustanovnih članih. Beograjska borza se je SEE Linku pridružila pred nekaj dnevi.

Aleš Ipavec, predsednik Uprave LJSE je ob tej priložnosti povedal: Ljubljanska in Beograjska borza sta zadnji borzi iz JVE regije, ki sta se pridružili SEE Linku, kar je pomemben korak k tesnejšemu regionalnemu sodelovanju. Majhne borze iz JVE regije same ne morejo biti resnično uspešne in vzpostavljanje trdnih vezi med borzami na takšen način bo privedlo do oblikovanja močnega in uspešnega regionalnega trga.

SEE Link je projekt, ki so ga pričele Bolgarska, Hrvaška in Makedonska borza z namenom vzpostavitve regionalne infrastrukture za trgovanje z vrednostnimi papirji uvrščenimi na te tri trge. To sodelovanje so borze formalizirale maja 2014 z oblikovanjem skupne družbe s sedežem v Skopju. EBRD je podprl začetno fazo SEE Link projekta z nepovratnimi sredstvi v vrednosti 540.000€, z namenom da se vzpostavi elektronski sistem za usmerjanje poslov (order-routing) v juliju 2014. Financiranje za projekt so omogočili EBRD donatorji preko posebnega sklada EBRD Shareholder Special Fund. Vzporedno so sodelujoče borze prispevale 80.000€ za SEE Link.

Order-routing sistem SEE Linka je postal v celoti operativen konec marca tega leta. Dva SEE Link indeksa – SEE LinX in SEE LinX EWI – sta bila uvedena v začetku aprila in ju sestavlja 10 najbolj trgovanih regijskih družb, ki so uvrščene na tri vključene borze. S pristopom novih trgov je v kratkem previdena revizija indeksov z namenom bolj reprezentativnega pregleda trga.

Poleg LJSE in Beograjske borze se še tri borze pripravljajo na priključitev na SEE Link: Atene, Banja Luka in Črna Gora, nadalje je še več drugih regionalnih borz izrazilo interes, da se pridružijo.

S pristopom LJSE SEE Link order-routing sistem sedaj podpira trgovanje za pet trgov, s skupno tržno kapitalizacijo 38,5 milijard ameriških dolarjev in z več kot 500 delnicami na voljo za trgovanje. 27 investicijskih družb (borznoposredniških hiš) je licenciranih, da lahko trgujejo preko SEE Linka, sedem članov Beograjske borze pa je v procesu pridobitve licence.

Cilj tega Sistema je povečati likvidnost in izboljšati dostop za investitorje in lokalne borzne trgovalce.

Ljubljanska borza
Datum: 08.12.2016
Pripeti dokumenti:  SEE Link objava v pdf