Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-307/17

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Trgovanje v letu 2017

Za nami je še eno uspešno trgovalno leto na Ljubljanski borzi. Vrednost delnic, vključenih v indeks Ljubljanske borze SBI TOP, je namreč že drugo leto zapored v povprečju pridobila na vrednosti. Indeks SBITOP je leto končal pri 806,52 točke in tako na letni ravni zabeležil 12,4 odstotno rast.

Indeks SBITOP je najnižjo vrednost (707,96 točke) zabeležil na prvi trgovalni dan leta (3. januarja). Že prvi trgovalni dnevi so napovedovali pozitivno vzdušje in sledenje vsesplošnemu globalnemu bikovskemu trendu, ki že daljše obdobje vlada na kapitalskih trgih. In čeprav so poletni meseci že po tradiciji v znamenju trgovalnega zatišja, je bilo poletje 2017 vroče tudi na borzi. SBI TOP je skozi celotno poletno obdobje beležil pozitiven trend in 24. avgusta, pri 828,68 točke, dosegel najvišjo vrednost leta.  

V letu 2017 smo bili tudi priča povišani trgovalni aktivnosti in obsegu skupnega borznega prometa glede na leto 2016. Skupni borzni promet leta 2017 je znašal 347,44 milijona EUR, kar je 4,13 odstotka več kot v letu poprej. Promet brez svežnjev je znašal 243,48 milijona EUR, kar je za 7,57 odstotka manj kot v prejšnjem letu. Največ prometa je bilo opravljenega z delnicami in sicer 334,57 milijona EUR, sledile so obveznice z 10,67 milijona EUR prometa in komercialni zapisi z 2,21 milijona EUR prometa.

Kljub obsežnejšemu prometu se letos število poslov, sklenjenih na Ljubljanski borzi, v primerjavi z letom 2016, ni bistveno razlikovalo. Letos je bilo sklenjenih 50.407 poslov, kar je za 40,83 odstotkov manj kot leto poprej. Povprečno dnevno število poslov je znašalo 204, povprečna vrednost posameznega posla pa 6.893 EUR, ki je tako presegla povprečno vrednost posla iz leta 2016 za 2.976 EUR oziroma za 76 odstotkov.

V letu 2017 so bile ponovno najprometnejše delnice Krke (KRKG) iz Prve kotacije, s katerimi je bilo ustvarjenega 141,4 milijona EUR oziroma 40,7 odstotka celotnega prometa ustvarjenega na borznem trgu. Drugo mesto je pripadlo delnici Zavarovalnice Triglav (ZVTG). S slednjimi je bilo ustvarjenega 40,92 milijona EUR prometa, kar je predstavljalo 11,78 odstotni delež, sledile so delnice Petrola (PETG) s 35,47 milijona EUR oziroma 10,21 odstotki celotnega borznega prometa.

Pozitiven trend gibanja tečajev je botroval tudi dvigu vrednosti celotne tržne kapitalizacije borznega trga, ki je kljub umiku 13 vrednostnih papirjev s trga presegel vrednost 29 milijard EUR. Ob koncu leta je bilo v trgovanje vključenih 84 vrednostnih papirjev 43 izdajateljev s skupno tržno kapitalizacijo delnic 5,27 milijarde EUR.

Letos so bile v trgovanje uvrščene 3 nove obveznice s skupno vrednostjo izdaje 3,1 milijarde EUR in 3 komercialni zapisi v skupni vrednosti 94,33 milijona EUR.

V letošnjem letu je pričela delovati večstranska platforma trgovanja SI ENTER, kamor je bilo uvrščenih 77 vrednostnih papirjev (76 delnic in 1 obveznica).

 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 29.12.2017