Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-63/18

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

GVO, d.o.o. postal edini družbenik v družbi INFRATEL, telekomunikacijska infrastruktura, d.o.o.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe  (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

GVO, d.o.o., in edini družbenik družbe INFRATEL, telekomunikacijska infrastruktura, d.o.o., sta se dogovorila za odkup 100-odstotnega deleža v navedeni družbi s strani GVO, d.o.o. Po izpolnitvi odložnih pogojev, opredeljenih v Pogodbi o prodaji in nakupu poslovnega deleža, so stekli postopki za prenos poslovnih deležev, tako da je bil 24. 1. 2018 izveden vpis spremembe lastništva družbe v sodnem registru. Družba INFRATEL, telekomunikacijska infrastruktura, d.o.o., bo del Skupine Telekom Slovenije.

Z nakupom družbe je GVO, d.o.o., pridobil lastništvo nad delom telekomunikacijskega omrežja v občinah Komen, Sežana, Hrpelje – Kozina in Ilirska Bistrica na komercialnih področjih t.i. sivih lis.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 30.01.2018