Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-344/19

NLB, d. d., Ljubljana

Objava MREL zahteve

NLB d.d., Ljubljana sporoča, da je dne 17. maja 2019 prejela odločbo Banke Slovenije v zvezi z zahtevo MREL (minimalna višina kapitala in kvalificiranih obveznosti), ki znaša 17,93 % vsote kapitala in vseh obveznosti (TLOF) na sub-konsolidirani ravni za skupino, opredeljeno za potrebe reševanja (NLB Resolution Group, ki sestoji iz NLB d.d. in nestrateškega dela NLB Skupine). MREL zahteva mora biti dosežena do 30. junija 2023 in od tega dne dalje tudi stalno zagotovljena.

MREL zahteva temelji na pristopu reševanja z več vstopnimi točkami (Multiple Point of Entry – MPE).

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 20. maja 2019 dalje na voljo na uradni spletni strani družbe (www.nlb.si).

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d.
Datum: 20.05.2019