Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-169/07

AERODROM LJUBLJANA, d.d., Brnik-aerodrom

Uprava Aerodroma Ljubljana ima po novem tri člane

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba AERODROM LJUBLJANA, d.d., Brnik-aerodrom objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Aerodroma Ljubljana je na včerajšnji seji za novega člana uprave, odgovornega za področje varnosti in zaščite, informacijskih sistemov in področja izobraževanja imenoval mag. Janeza Kolarja. S tem se je razširila uprava družbe, ki sta jo do sedaj sestavljala predsednik Vinko Može in član Zmago Skobir. Kolar je bil imenovan za petletno mandatno obdobje, ki se bo začelo 1. marca 2007. Nadzorni svet je zaradi vedno večjega obsega poslovanja družbe širitev uprave načrtoval že dlje časa.

Na seji je bila obravnavana tudi Strategijo razvoja podjetja od 2007 do 2015. Dokument je podlaga za dolgoročne aktivnosti Aerodroma Ljubljana in za operativno vodenje, služil pa bo tudi kot podpora procesom odločanja in nadzora. Pri razvoju se bo Aerodrom Ljubljana osredotočil predvsem na dva cilja, in sicer povečanje potniškega in tovornega prometa ter na razvoj dejavnosti, ki so povezane z letalstvom in logistiko, na območju in v okolici letališča. Poleg tega se bo Aerodrom skupaj z lokalnimi turističnimi podjetji in organizatorji potovanj trudil povečati promet, ki ga ustvarijo prihajajoči tuji turisti, ki v Slovenijo prihajajo z letali. Strateški cilj je, da naj bi skozi ljubljansko letališče leta 2015 prepeljali 2,18 milijonov potnikov in 23,3 tisoč ton tovora letno. Na področju tovornega prometa so načrti usmerjeni predvsem v graditev vozlišča za distribucijo hitrih pošiljk in blaga na poti iz JZ Evrope preko Ljubljane v Z Evropo.
Nadzorni svet je z začrtano strategijo načeloma soglašal, kljub temu pa je predlagal še nekaj dopolnil. Strategija bo dokončno sprejeta na eni od prihodnjih sej.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 16. 2. 2007