Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1605/09

TRIGLAV NALOŽBE, d.d., Ljubljana

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TRIGLAV NALOŽBE, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Triglav Naložbe, d.d., Slovenska cesta 54, Ljubljana, je na 2. korespondenčni seji, ki je potekala od 1.10.2009 do 2.10.2009, sprejel sklep o podaljšanju najetih posojil.

Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletnih straneh družbe www.triglav-fd.si od 5.10.2009 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.


 

 
Uprava družbe

 

Datum: 5. 10. 2009