Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-146/12

NFD HOLDING, d.d., Ljubljana

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe NFD Holding d.d. je na svoji 26. redni seji dne 15.02.2012 obravnaval in sprejel izhodišča za pripravo poslovnega načrta družbe za leto 2012 in se seznanil s potekom prodaje naložb ter z informacijo o tekoči likvidnosti.

To obvestilo bo od 16.02.2012 dalje objavljeno tudi na spletni strani www.nfdholding.si.

Uprava družbe
Datum: 16.02.2012