Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-207/12

PETROL, d.d., Ljubljana

Vabilo k vložitvi kandidature za nadomestnega člana nadzornega sveta

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si najmanj 5 let od datuma objave.

Po odstopu člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana v mesecu avgustu leta 2011, je nadzorni svet deloval v osemčlanski sestavi. Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave, ki je stalna komisija nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, je pristojna, da izvede postopek in predlaga nadzornemu svetu kandidata/e za nadomestnega člana nadzornega sveta Petrol d.d., Ljubljana, z mandatom od 24.5.2012 do 7.4.2013. Redna letna skupščina družbe, ki bo odločala tudi o tem vprašanju, je namreč po finančnem koledarju družbe v letu 2012 predvidena za 24.5.2012. Vabilo kandidatom, da oddajo svoje vloge, je objavljeno tudi na spletni strani družbe http://skrci.me/dnFbi, kjer so na voljo obrazci, ki jih morajo priložiti kandidati k svoji vlogi.

Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave vabi vse zainteresirane kandidate, da oddajo svoje vloge. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, kot so zapisani v Kriterijih za določanje profilov novih članov nadzornega sveta ter druge pogoje, določene z ZGD-1. Vloga mora prispeti na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Nadzorni svet, Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, do vključno četrtka, 15.3.2012.

Komisija bo po zaključku roka za oddajo kandidatur predvidoma izvedla dve seji in na prvi pregledala prispele vloge ter opravila ožji izbor, na drugi pa opravila morebitne intervjuje ter oblikovala predloge nadzornemu svetu.

Predsednik nadzornega sveta
Tomaž Kuntarič
Datum: 05.03.2012