Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-6/12

TOVARNA OLJA GEA d.d., Slovenska Bistrica

Revidirano Letno poročilo Tovarne olja GEA d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. člena ZTFI (Uradni list RS, št. 108/2010), družba Tovarna olja GEA d.d., Slovenska Bistrica objavlja revidirano Letno poročilo Tovarne olja GEA d.d. za poslovno leto 2011.

 
Nadzorni svet družbe Tovarna olja GEA d.d. je na seji 27.3.2012  potrdil in sprejel Letno poročilo Tovarne olja GEA d.d. za poslovno leto 2011 in Poročilo neodvisnega revizorja k letnemu poročilu Tovarne olja GEA d.d. za poslovno leto 2011. Nadzorni svet ni imel pripomb k revizorjevem poročilu, ki ga je pripravila revizijska družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,  Ljubljana.


Informacije, ki jih vsebuje ta objava bodo na voljo tudi na spletni strani družbe http://www.gea.si/  od 28.3.2012 in bodo tam dosegljive najmanj pet let.

Uprava družbe
Datum: 28.03.2012