Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-128/12

KRKA, d. d., Novo mesto

Objava sklica skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe sklicuje 17. redno sejo skupščine delničarjev družbe.


Sklic 17. skupščine in obrazložitev predlaganih sklepov sta v priloženih dokumentih.Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 31. 5. 2012 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.
 

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 31.05.2012