Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-235/12

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ138 in DZ44 (1. izdaja) izdajatelja Republika Slovenija

 

Izdajatelj:

 Republika Slovenija, ki jo zastopa Ministrstvo za finance

Sedež:

 Beethovnova 11, Ljubljana

Oznaka:

 TZ138 

DZ44 (1. izdaja)

ISIN koda:

 SI0002500351 

 SI0002500369

Segment borznega trga:

 Trg obveznic – zakladne menice

Število:

 60.373

 49.350

Skupna nominalna vrednost (EUR):

 60.373.000

 49.350.000

Datum izdaje v KDD:

 14.  junij  2012

 14.  junij  2012

Datum uvrstitve na borzni trg:

 15.  junij  2012

 15.  junij  2012

Datum umika trgovanja:

 7. september 2012

 7.  junij  2013

Datum zapadlosti:

 13. september 2012

 13.  junij  2013

En lot:

 Apoen 1.000 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

 En lot

Tečaj zakladnih menic:

 Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 14.06.2012