Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-671/12

NLB, d. d., Ljubljana

34. redna seja Nadzornega sveta NLB

19. junija se je nadzorni svet NLB sestal na svoji 34. redni seji, na kateri se je med drugim seznanil s potekom aktivnosti, povezanih z dokapitalizacijo banke (o njih bodo odločali delničarji na skupščini banke) in ukrepi za izboljšanje njene kapitalske ustreznosti.

NS se je seznanil z ukrepi za izboljšanje kapitalske pozicije NLB Skupine, da bodo izpolnjene zahteve regulatorjev. Kot je znano, je v ta namen načrtovana izdaja hibridnega instrumenta  ti. CoCo (Contingent Convertible) obveznice, s katerim bo lastnikom omogočen dodaten čas za dosego dogovora o trajni rešitvi, se pravi dokapitalizaciji banke. 

Nadzorni svet se je na seji seznanil tudi z uresničevanjem aktivnosti postopnega zapiranja bančnega poslovanja LHB Internationale Handelsbank AG, ki se bodo zaključile z vrnitvijo bančne licence.

V nadaljevanju je nadzorni svet podal soglasje k nekaterim poslom banke, za katere je to potrebno. Kot običajno, se je NS seznanil tudi s poročili komisij nadzornega sveta ter z aktualnimi priporočili Banke Slovenije.

Obvestilo bo od 20. 6. 2012 do nadaljnjega objavljeno tudi na spletni strani družbe www.nlb.si.

Dr. Marko Simoneti,
predsednik Nadzornega sveta NLB
Datum: 20.06.2012