Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-700/12

PLAMA - PUR, d.d., Podgrad

Obvestilo o dopisni seji upravnega odbora

Upravni odbor družbe Plama-pur d.d. Podgrad  je na dopisni seji dne 27.6.2012:

  • sprejel Poslovnik o delu upravnega odbora družbe Plama-pur d.d. Podgrad;
  • imenoval tajnika upravnega odbora;
  • sprejel sklepe, ki jih bo predlagal v sprejem skupščini delničarjev, in sicer o imenovanju revizorja za poslovno leto 2012, o spremembi statuta družbe in imenovanju člana upravnega odbora, o določitvi sejnin članom upravnega odbora ter o uporabi bilančnega dobička  in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011;
  • potrdil datum sklica in predloge sklepov za 18. skupščino družbe.

 

To obvestilo bo družba objavila tudi na spletni strani www.plama-pur.si.

 

Glavni izvršni direktor
Datum: 28.06.2012