Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-222/12

PLAMA - PUR, d.d., Podgrad

Objava sklica skupščine

 Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Plama-pur d.d. Podgrad, upravni odbor sklicuje

 18. sejo skupščine delničarjev delniške družbe Plama-pur Podgrad, ki bo v torek, dne 21. avgusta 2012 ob 10,00 uri v sejni sobi družbe.

Sklic skupščine je bil objavljen v Uradnem listu dne 13.7.2012.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan med 11. in 13. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno na spletnih straneh družbe www.plama-pur.si.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.plama-pur.si

Upravni odbor
Datum: 16.07.2012
Pripeti dokumenti:  Sklic skupščine