Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-808/12

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Telekom Slovenije dokapitaliziral odvisno družbo SOLINE Pridelava soli

 

TELEKOM SLOVENIJE, d. d., Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana obvešča javnost, da je kot edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo SOLINE Pridelava soli, d.o.o. (v nadaljevanju: SOLINE, d.o.o.) na skupščini te družbe sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala z denarnim vložkom v višini 147.000,00 EUR.

Osnovni kapital družbe SOLINE, d.o.o. po povečanju in vpisu v sodni register dne 30. 7. 2012 znaša 4.047.330,92 EUR.

 Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

 

 

 

 

 

Uprava družbe
Datum: 01.08.2012