Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-829/12

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Bonitetna agencija S&P spremenila dolgoročno bonitetno oceno Skupine Triglav z A na A-

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Bonitetna agencija Standard & Poor's (v nadaljevanju S&P) je dolgoročno bonitetno oceno Skupine Triglav, ki se nanaša tudi na Zavarovalnico Triglav in Pozavarovalnico Triglav Re, znižala za eno stopnjo na "A-". Razlog za znižanje ocene je nedavni padec bonitetne ocene Republike Slovenije in je odraz splošnega javnofinančnega stanja in gospodarstva v državi.

Znižanje ocene kreditnega tveganja Republike Slovenije za eno stopnjo z "A+" na "A", ki jo je 3. avgusta letos izdala bonitetna agencija S&P, je med drugim negativno vplivala tudi na bonitetno oceno Skupine Triglav. Zavarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re je S&P dolgoročno kreditno bonitetno oceno in oceno finančne moči "A" znižal za eno stopnjo na "A-" in ohranil negativno srednjeročno napoved.

Glede dolgoročne bonitetne ocene Skupine Triglav, ki se nanaša tudi na Zavarovalnico Triglav in Pozavarovalnico Triglav Re, je agencija S&P že sredi lanskega decembra objavila opozorilo, da lahko zaradi ocene o visoki verjetnosti izredne finančne pomoči v primeru finančnih težav Republike Slovenije pride tudi do morebitnega znižanja bonitetne ocene Skupine Triglav za največ eno enoto, tj. na oceno "A-". S&P ugotavlja, da zaradi vse težjih gospodarskih in finančnih razmer obstaja nižja pričakovana stopnja podpore Skupini Triglav kot družbi v večinski lasti države.

Informacije se objavljajo skladno 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 8. 8. 2012 dalje, ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 08.08.2012