Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-827/12

SAVA RE d. d., Ljubljana

S&P zaradi države znižal bonitetno oceno Pozavarovalnici Sava, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Pozavarovalnica Sava, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Zaradi zunanjih dejavnikov (znižanja bonitetne ocene državi Sloveniji) je bonitetna agencija Standard & Poor's znižala bonitetno oceno Pozavarovalnici Sava, d.d. na BBB+. Bonitetna agencija je ohranila negativno srednjeročno napoved. 

Po ocenjevalnem modelu S&P je namreč boniteta Pozavarovalnice Sava zaradi lastniške strukture neposredno odvisna tudi od ocene države. Znižanje bonitetne ocene ni povezano s poslovanjem in rezultati družbe.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 8. avgusta 2012 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 08.08.2012