Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-831/12

PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško

Sklep ATVP v zvezi z uresničevanjem glasovalnih pravic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje,  družba Pivovarna Laško, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 Pivovarna Laško, d.d. je danes, dne 08.08.2012, prejela sklep Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z dne 7.8.2012, s katerim je ATVP v postopku prepovedi uresničevanja glasovalnih pravic družbama Banka Celje, d.d. in Nova ljubljanska banka, d.d., v ciljni družbi Pivovarna Laško, d.d., sklenila, da se postopek prepovedi uresničevanja glasovalnih pravic št. 0600-10/2010 zoper družbi Banka Celje, d.d. in Nova ljubljanska banka, d.d. ustavi. Navedeni sklep ATVP pomeni, da Banka Celje, d.d. in Nova ljubljanska banka, d.d. lahko uresničujeta glasovalne pravice v družbi Pivovarna Laško, d.d..

 To sporočilo bo od 08.08.2012 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh Pivovarne Laško, d.d. (www.pivo-lasko.si).

 Laško, dne 08.08.2012

 

Uprava družbe
Datum: 08.08.2012