Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-834/12

PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje,  družba Pivovarna Laško, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 Pivovarna Laško, d.d. želi vzpodbuditi delničarje družbe k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic. Pivovarna Laško, d.d. je zato začela z organiziranim zbiranjem pooblastil za udeležbo in uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev na 20. skupščini delničarjev Pivovarne Laško, d.d., ki je sklicana za dne 29.8.2012 ob 13.00 uri v dvorani Kulturnega centra Laško, Trg Svobode 6, Laško.

 Pooblastilo in spremni dopis, ki ju bo po pošti prejel posamezni delničar, sta v pripetih dokumentih.

 To sporočilo bo od 09.08.2012 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh Pivovarne Laško, d.d. (www.pivo-lasko.si)

 Laško, dne 09.08.2012

Uprava družbe
Datum: 09.08.2012
Pripeti dokumenti:  Spremni dopis,  Pooblastilo