Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NI-7/12

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Mercator izdal 6-mesečne komercialne zapise v skupni vrednosti 6,3 mio EUR

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Mercator je 30. julija 2012 izdal 6-mesečne komercialne zapise v skupni vrednosti 6,3 mio EUR po 4,198 % obrestni meri. Celotna izdaja obsega 6.315 apoenov po 1.000,00 EUR, ki so bili vplačani s strani 22 investitorjev. Komercialni zapisi bodo izdani v centralnem registru KDD – Centralni Klirinško Depotni Družbi in bodo prosto prenosljivi. Komercialni zapisi so bili izdani v okviru javne ponudbe za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta ter drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnost, kakor jih predpisuje ZTFI v 2. poglavju.

Mercator je na Ljubljansko borzo posredoval zahtevo za uvrstitev komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze.

Komercialni zapisi so bili izdani za tekoče kratkoročno financiranje poslovanja Mercatorja ter razpršitev baze kratkoročnih dolžniških virov financiranja, in sicer predvsem institucionalne investitorje.

Vse storitve in aktivnosti organizacije in izvedbe prve prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD in uvrstitve komercialnih zapisov na organiziran trg je za Mercator opravljala KD Banka, d.d.

K tej javni objavi je priložen tudi povzetek predstavitvenega dokumenta za uvrstitev komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu.

 

Obvestilo bo od 16.8.2012 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 16.08.2012