Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-296/12

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Zapadlost kuponov obveznic: BDM1

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, na podlagi amortizacijskih načrtov izdajateljev in po uskladitvi podatkov s Centralno klirinško depotno družbo v skladu s Pravili borze določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do tekočega kupona naslednje izdaje obveznic:

Banka Domžale 1. izdaja (BDM1)

Datum zapadlosti: 24. 8. 2012
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 17. 8. 2012

*Prvi trgovalni dan brez kupona je hkrati prvi dan obrestovanja naslednjega kupona.

Podrobnejši podatki o vrednostih glavnic in obresti ter obdobje obrestovanja kuponov so navedeni v prilogi.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 16.08.2012
Pripeti dokumenti:  Priloga