Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-338/12

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ139, SZ56 in DZ44 (3. izdaja) izdajatelja Republika Slovenija

 

Izdajatelj:

 Republika Slovenija, ki jo zastopa Ministrstvo za finance

Sedež:

 Beethovnova 11, Ljubljana

Oznaka:

SZ56

DZ44 (3. izdaja)

TZ139

ISIN koda:

SI0002500401

SI0002500369

SI0002500393

Segment borznega trga:

 Trg obveznic – zakladne menice

Število:

40.076

58.940

65.540

Skupna nominalna vrednost (EUR):

40.076.000

58.940.000

65.540.000

Datum izdaje v KDD:

 13. september 2012

13. september 2012

13. september 2012

Datum uvrstitve na borzni trg:

 14.  september  2012

14.  september  2012

14.  september  2012

Datum umika trgovanja:

8 marec 2013

7 junij 2013

7 december 2012

Datum zapadlosti:

 14 marec 2013

 13 junij  2013

13 december 2012

En lot:

 Apoen 1.000 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

 En lot

Tečaj zakladnih menic:

 Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 13.09.2012