Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
INI-960/12

CETIS d.d., Celje

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Cetis, d.d., Čopova 24, 3000 Celje, (v nadaljevanju: Cetis, d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Cetis, d.d. se je na 76. seji seznanil s prevzemno namero in prevzemno ponudbo za prevzem družbe Cetis, d.d., ki sta jo podala Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d. in Cetis-graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d. ter z rezultatom poslovanja za družbo Cetis, d.d. in Skupino Cetis za obdobje od 1. 1. 2012 do 30.6. 2012 ter z ustnim poročilom poslovanja za družbo Cetis, d.d. in Skupino Cetis za obdobje od 1. 7. 2012 do 31.7. 2012. Seznanil pa se je tudi s tem, da bo uprava družbe sprejela odločitev, ali bo sprejela prevzemno ponudbo družbe Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., za delnice družbe CETIS-GRAF, d.d. in o odločitvi na naslednji seji obvestila nadzorni svet.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Cetis, d.d., www.cetis.si najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 19.09.2012