Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-962/12

ACH, d. d., Ljubljana

Sklepi Nadzornega sveta ACH, d.d. Ljubljana

Družba ACH, d.d. Ljubljana delničarje in javnost obvešča o pomembnih sklepih, ki so bili sprejeti na 1. Seji nadzornega sveta družbe (v novi sestavi), ki je potekala danes 19.9.2012.

Nadzorni svet je

  • izvolil g. Joška Vučemila za predsednika nadzornega sveta in ga. Cvetano Rijavec za namestnico predsednika
  • odobril sklenitev in vsebino pogodbe o vodenju poslov z ga. Sonjo Gole
  • sprejel informacijo o poslovanju družbe ACH, d.d. v obdobju januar – avgust 2012, po kateri družba ACH, d.d. in družbe v skupini poslujejo skladno s cilji oz. bolje. ACH, d.d. je v obdobju januar - avgust dosegla 11,04 mio € čistega poslovnega izida, na dan 31.8.2012 izkazuje  66,1 mio € kapitala in 37 % lastniškost financiranja z 84-odstotno

pokritostjo dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri. Skupina ACH pa je dosegla 333 mio € konsolidirnaih čistih prihodkov in 6,3 mio € čistega poslovnega izida. Na osnovi ocene poslovanja do konca leta 2012 bo ACH, d.d. in skupina ACH dosegla in presegla načrtovane premoženjsko izidne rezultate.

  • sprejel poročilo o aktivnostih za zagotavljanje likvidnosti, solventnosti in kapitalske ustreznosti družbe ACH, d.d. in družb v skupini ACH ter ukrepih za obvladovanje tveganj
  • se seznanil z aktivnostmi, ki potekajo za primopredajo poslov novi generalni direktorici.  Sestavni del primopredaje predstavljajo tudi nerevidirani računovodski izkazi ACH, d.d. in konsolidirani računovodski izkazi ACH za obdobje januar - avgust 2012  (v priponki).

 

  • Sklepi  bodo razvidni  tudi na spletnih straneh družbe – www.ach.si. 
ACH, d.d. Ljubljana
Datum: 19.09.2012