Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
FC-38/12

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sprememba Finančnega koledarja za leto 2012

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., obvešča javnost o spremembi Finančnega koledarja družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za leto 2012.

Dodatna seja Nadzornega sveta, ki je bila prvotno sklicana za dan 10.10.2012, se prestavi na kasnejši datum, in sicer 18.10.2012. Na seji bo obravnavana nova strategija ter srednjeročne usmeritve Skupine Mercator.

 

Spremembe finančnega koledarja družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., so navedene v prilogi Spremenjen finančni koledar družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za leto 2012.

 

Obvestilo bo od 21.9.2012 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 21.09.2012