Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-966/12

FACTOR BANKA d. d., Ljubljana

Pridobitev dovoljenja za pripojitev

FACTOR BANKA d.d., Tivolska cesta 48, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava banke obvešča javnost, da je dne 21.9.2012 prejela dovoljenje Banke Slovenije za  pripojitev KD Banke d.d.

Na osnovi aktivnosti, ki potekajo, uprava Factor banke d.d. pričakuje, da bo pripojitev izvedena v mesecu novembru 2012.

Z dnem pripojitve bo KD banka d.d. prenehala obstajati kot pravna oseba in Factor banka d.d.  bo kot njena univerzalna pravna naslednica vstopila v vsa njena pravna razmerja. Factor banka d.d. bo obstoječim komitentom KD banke d.d. zagotavljala nemoteno opravljanje in uporabo vseh bančnih storitev, kot so jih bili deležni do sedaj.

Besedilo tega sporočila bo dostopno na spletnih straneh banke: www.factorb.si od 21.09.2012 dalje.

Uprava banke
Datum: 21.09.2012