Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-969/12

PROBANKA, d. d., Maribor

Sporočilo za javnost - Sprememba v vrhu Probanke

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Probanka, d.d., Maribor objavlja naslednje sporočilo:

Predsednici in članici uprave Probanke, d.d. je danes prenehal mandat. Nadzorni svet je danes imenoval novega člana in hkrati predsednika uprave mag. Bogomirja Kosa. Upravo Probanke, d.d. zdaj sestavljata mag. Bogomir Kos, predsednik uprave, in Vito Verstovšek, član uprave. Mag. Bogomir Kos še mora pridobiti ustrezno dovoljenje Banke Slovenje .

Uprava je sklicala tiskovno konferenco, ki bo v ponedeljek, 24.9.2012 ob 13.00 uri na poslovnem naslovu Probanke, d.d..

Informacije iz tega obvestila bodo od dne 21.9. 2012 do najmanj dne 21.9. 2017 objavljene na uradni spletni strani (elektronskem mediju) izdajatelja z naslovom http://www.probanka.si/.

 

 

Uprava Probanke, d.d.
Datum: 21.09.2012
Pripeti dokumenti:  Sporočilo za javnost