Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-19/16

PERUTNINA PTUJ d. d.

Poročanje o spremembi pomembnih deležev

Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev na obrazcu P-DEL

Na podlagi določbe prvega odstavka 118. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ur. l. RS št. 67/2007 s spremembami) družba Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, sporoča, da je dne 7. 3. 2016 prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža s strani družbe SIJ – Slovenska industrija jelka, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d. d.), na obrazcu P-DEL. Omenjeno obvestilo se nahaja v priloženem dokumentu.

S tem je Perutnina Ptuj d.d. obveščena, da je SIJ d. d. po zaključku prevzemnega postopka z dnem 2. 3. 2016 postal imetnik 8.449.917 delnic družbe Perutnina Ptuj d. d., kar predstavlja 77,43 odstotkov vseh izdanih delnic družbe Perutnina Ptuj d. d.

Tibor Šimonka, predsednik uprave
Datum: 09.03.2016
Pripeti dokumenti:  Obrazec P-DEL