Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-1/17

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

KBS BANKA d. d. – izključitev iz trgovanja in iz članstva

Na zahtevo borznega člana KBS BANKA d. d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, s trgovalno kodo RAILJ in na podlagi Sklepa o izbrisu iz sodnega registra zaradi pripojitve k prevzemni družbi NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d. d., matična številka 5860580000, opr. št. Srg 2017/14, z dne 3. 1. 2017, bo navedeni borzni član z dnem 3. 1. 2017 izključen iz trgovanja in iz članstva na Ljubljanski borzi.

Datum: 03.01.2017