Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-4/17

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Sprejet sklep o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja nad družbo Terme Čatež, d.d.

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo:

Okrožno sodišče v Krškem je dne 3.1.2017 na predlog družbe Terme Čatež, d.d. izdalo sklep o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja nad družbo Terme Čatež, d.d.

Postopek preventivnega prestrukturiranja je namenjen temu, da se družbi Terme Čatež, d.d. in njenim finančnim upnikom omogoči, da na podlagi sporazuma o finančnem prestrukturiranju izvedejo ustrezne ukrepe prestrukturiranja finančnih obveznosti (obveznosti za prejete kredite).

Postopek preventivnega prestrukturiranja je namenjen prestrukturiranju izključno finančnih obveznosti družbe in nima vpliva na redno poslovanje družbe in obveznosti, ki jih ima družba do dobaviteljev, države, zaposlenih in drugih deležnikov v okviru rednega poslovanja družbe.

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom:

O podjetju – medijsko središče – sporočila za javnost

Uprava
Datum: 03.01.2017