Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-7/17

DZS, d. d., Ljubljana

Sprejet sklep o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja nad družbo DZS, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 5.1.2017 na predlog družbe DZS, d.d. izdalo sklep o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja nad družbo DZS, d.d.

Postopek preventivnega prestrukturiranja je namenjen izključno prestrukturiranju finančnih obveznosti družbe DZS, d.d., in v okviru katerega se družbi DZS, d.d. in njenim finančnim upnikom omogoči, da na podlagi sporazuma o finančnem prestrukturiranju izvedejo ustrezne ukrepe prestrukturiranja finančnih obveznosti.

Postopek preventivnega prestrukturiranja nima vpliva na redno poslovanje družbe in obveznosti, ki jih ima družba do dobaviteljev, države, zaposlenih in drugih deležnikov v okviru rednega poslovanja družbe. 

To sporočilo bo od 5.1.2017 dalje objavljeno najmanj 5 let na spletni strani družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d. (www.dzs.si).

                                                                                                                                                                                                                                        Uprava družbe

 

Datum: 05.01.2017