Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-8/17

UNION HOTELI d.d.

Obvestilo o prekinitvi aktivnosti v prodajnem postopku deleža družbe ACH, d.d., Ljubljana v družbi Union hoteli d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje (386. člen ZTFI), družba UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNION HOTELI d.d. je dne 5.1.2017 prejela obvestilo s strani večinskega lastnika ACH, d.d., Ljubljana, ki ima 75,35% delež v naložbi UNION HOTELI d.d., da z dnem 5.1.2017 prekinja vse aktivnosti v prodajnem postopku 75,35% deleža v Union hoteli d.d. Prekinitev je posledica odločitve večinskega lastnika delnic ACLG, družbe Protej d.o.o., ki je na skupščini dne 4.1.2017 razveljavil sklep o sprejemu strateškega plana za obdobje 2016-2020. Ta je med drugim predvideval dezinvestiranje strateških naložb, med njimi tudi naložbe v Union hoteli d.d. Odločitev o nadaljnjih postopkih bo sprejeta na nadzornem svetu družbe ACH, d.d., Ljubljana.

Družba UNION HOTELI d.d. zainteresirano javnost o vseh cenovno občutljivih informacijah ter o vseh za družbo pomembnih dogodkih tekoče obvešča na spletni strani Ljubljanske borze (SEOnet) ter na svoji spletni strani.

Sporočilo bo od  dneva objave dalje najmanj 10 let razvidno tudi na spletnih straneh družbe http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/.

Priloga: Obvestilo ACH, d.d., Ljubljana z dne 5.1.2017

Glavni direktor:
Tomislav Čeh
Datum: 05.01.2017