Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-77/17

SIVENT, d.d., Ljubljana

Obvestilo o vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register

Družba SIVENT, d.d., Ljubljana obvešča, da je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 30.1.2017 vpisalo sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, ki je bil sprejet na skupščini družbe dne 23.1.2017 pri točki 4. dnevnega reda. Osnovni kapital družbe po zmanjšanju znaša 1.229.712,00 EUR in je razdeljen na 1.229.712 navadnih imenskih kosovnih delnic. Število vseh izdanih delnic se ni spremenilo, prav tako je število delnic z glasovalno pravico ostalo enako, kot je bilo pred zmanjšanjem, t.j. 1.229.712 delnic z glasovalno pravico. Celotno besedilo  sklepa je v priponki.

To obvestilo bo od dne 10.2.2017 za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletni strani družbe (www.sivent.si).

Sivent, d.d., Ljubljana
Datum: 10.02.2017
Pripeti dokumenti:  Sklep