Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-27/17

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ162, SZ91 in DZ74 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

TZ162

SZ91

DZ74

ISIN koda:

SI0002501730

SI0002501748

SI0002501755

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

15.000

24.000

72.000

Skupna nominalna vrednost (EUR):

15.000.000,00

24.000.000,00

72.000.000,00

Datum izdaje v KDD d. d.:

10. 2. 2017

10. 2. 2017

10. 2. 2017

Datum uvrstitve na borzni trg:

13. 2. 2017

13. 2. 2017

13. 2. 2017

Začetek trgovanja:

13. 2. 2017

13. 2. 2017

13. 2. 2017

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

8. 5. 2017

7. 8. 2017

5. 2. 2018

Datum zapadlosti:

11. 5. 2017

10. 8. 2017

9. 2. 2018

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 10.02.2017