Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-89/17

UNION HOTELI d.d.

Obvestilo o pomembnejših sklepih, ki so bili sprejeti na 44., 45. ter 46. korespondenčni seji in na 99. redni seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje (skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov) družba UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o pomembnejših sklepih, ki so bili sprejeti na 44., 45. ter 46. korespondenčni seji in na 99. redni seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d.

Nadzorni svet delniške družbe UNION HOTELI d.d. je odločal na 44. korespondenčni seji od 23. do 25.11.2016, na 45. korespondenčni seji od 21. do 22.12.2016 in na svoji 46. korespondenčni seji od 10. do 11.1.2017. Nadzorni svet delniške družbe UNION HOTELI d.d.  se je sestal na 99. redni seji, ki je potekala 7.2.2017.

Na sejah:

 • Nadzorni svet se je dne 7.2.2017 na svoji 99. seji seznanil z odstopom predsednika nadzornega sveta g. Primoža Raktelja.  Za novega predsednika nadzornega sveta je imenoval g. Petra Krivca; za novega člana revizijske komisije nadzornega sveta je izvoljen g. Matej Rigelnik. G. Matej Rigelnik je bil na 30. redni skupščini Union hoteli d.d. dne 30.12.2016 imenovan za novega člana nadzornega sveta Union hoteli d.d.
 • se je nadzorni svet seznanil s sprejemom Pravilnika o trgovanju z delnicami z oznako GHUG izdajatelja UNION HOTELI d.d. z dnem 1.12.2016;
 • je nadzorni svet pregledal izvrševanje sklepov 98.  redne seje in potrdil zapisnik 98. redne seje nadzornega sveta;
 • je nadzorni svet pregledal izvrševanje sklepov 44., 45. in 46. korespondenčne seje in potrdil zapisnike 44., 45. in 46.  korespondenčne seje;
 • se je nadzorni svet seznanil z zapisnikom 12. revizijske komisije nadzornega sveta z dne 21.11.2016, z zapisnikom 13. revizijske komisije nadzornega sveta z dne 2.12.2016 ter poročilom predsednice revizijske komisije o pomembnih sklepih 12. in 13. seje revizijske komisije.
 • se je nadzorni svet seznanil z informacijo o poslovanju v obdobju 1-12 2016 po prvem teku bilanc januar 2017, za družbi UNION HOTELI d.d., IP Central d.o.o. in skupine z likvidnostnimi plani;
 • je nadzorni svet potrdil letni plan 2017 skupine Union hoteli, družbe UNION HOTELI d.d. in odvisne družbe IP CENTRAL d.o.o.
 • se je seznanil s pripravami strateškega načrta skupine Union hoteli za obdobje 2017-2026 ter s predvidenimi investicijami v strateškem obdobju 2017 – 2026. Poseben poudarek v novem strateškem načrtu 2017-2026 bo na repozicioniranju posameznih hotelov in potrebnih investicijah, ki bodo odražale aktualne izzive časa, spremembe v poslovnem okolju, doseganju sinergij hotelov v skupini Union hoteli in pričakovanim ROI. Investicije bodo izvedene v ca. 5-7 letih, skupna vrednost je ocenjena na ca. 16 milijonov. Uprava bo v tem obdobju zasledovala optimalno dividendno politiko, ki bo podrejena zagotavljanju zadostnih denarnih sredstev za nadaljnji razvoj skupine;
 • se je nadzorni svet seznanil z informacijo o reševanju odprtih  ZK zadev;
 • se je nadzorni svet seznanil z vsebino partnerske pogodbe o sodelovanju in medsebojnih storitvah z OKS za obdobje Rio de Janeiro 2016 – Tokio 2020 in je podal soglasje k sklenitvi pogodbe;

   

Sporočilo bo od  dneva objave dalje do zakonsko določenega roka (5 let)  razvidno tudi na spletnih straneh družbe http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/.

 

Glavni direktor:
Tomislav Čeh
Datum: 15.02.2017