Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-18/18

NLB, d. d., Ljubljana

NLB Skupina v letu 2017 ustvarila kar 225,1 milijonov evrov čistega dobička

V letu 2017 je NLB Skupina že četrto leto zapored povečala čisti dobiček. Ustvarila je rekorden rezultat v višini 225,1 milijonov evrov dobička po davkih, kar predstavlja povečanje za kar 105 % v primerjavi z letom pred tem. Poleg matične banke so v letu 2017 tudi vse strateške bančne članice NLB Skupine poslovale dobičkonosno ter tako pomembno prispevale k rezultatu, in sicer skoraj 40 % neto dobička. Prvič so k dobičku NLB Skupine pozitivno prispevale tudi nestrateške članice. Podrobnejše informacije o poslovanju NLB Skupine v letu 2017 so na voljo v Letnem poročilu in prezentaciji 2017, ki ju  je banka javno objavila danes, 16. aprila 2018.

V lanskem letu se je dobiček NLB znatno povečal, in sicer zaradi izboljšanja rezultatov ključnih poslovnih aktivnosti, nadaljnjega zniževanja stroškov in nadaljnjega zmanjševanja nedonosnih posojil. Hkrati je NLB Skupina še naprej uresničevala postavljeno strategijo – strankam zagotavljati prave rešitve ob pravem času na pravem mestu. 

Rezultat NLB Skupine iz rednega poslovanja pred rezervacijami z izločenimi enkratnimi prihodki se je glede na doseženega v letu 2016 izboljšal za 11 %, kar kaže na kontinuirano kakovost poslovanja na vseh segmentih. Pozitivni enkratni učinki dezinvestiranja, višji neobrestni prihodki iz rednega poslovanja in nižji stroški so presegli izpad obrestnih prihodkov, ki je bil posledica še vedno zelo nizkih obrestnih mer v območju evra. K dobičku sta pomembno prispevala tudi pozitivno makroekonomsko okolje in uspešno znižanje slabih posojil, Ko k temu prištejemo še enkratne dogodke, se je donos na kapital (ROE po davkih) povečal na 14,4 %.

Stroški so se v primerjavi z letom 2016 znižali za 2 %, predvsem zaradi nižjih stroškov dela in administrativnih stroškov, kar je posledica stroškovne discipline. Količnik stroškovne učinkovitosti (CIR) se je izboljšal na 58,3 %.

Rast kreditov prebivalstvu v Sloveniji je bila precejšnja (7 % glede na konec leta 2016), prav tako rast kreditov na strateških tujih trgih (8 % glede na konec leta 2016). Dobro pa je posloval tudi segment podjetij (krediti srednjih in malih podjetij so se povečali za 10 % v primerjavi z enakim obdobjem v letu pred tem).

Nadaljevanje trenda izboljšanja kakovosti kreditnega portfelja se je odražalo v znižanju obsega slabih posojil (NPL) v letu 2017 za kar 35 %, s čimer so bili preseženi postavljeni cilji. Za doseganje tako dobrih rezultatov na tem področju je bilo ključno zavzeto delo pri prestrukturiranju in izterjavi. Odlični rezultati pri izterjavi v kombinaciji s  pozitivnimi trendi v gospodarskem okolju so prispevali  k nižjim skupinskim oslabitvam in rezervacijam in s tem občutno povečali dobičkonosnost. Vse našteto se odraža v zmanjšanju deleža slabih posojil na 9,2 %,  deleža nedonosnih izpostavljenosti (mednarodno bolj primerljiv količnik NPE)  pa na 6,7 %. Stopnja pokritja ostaja visoka (77,5 %), kar predstavlja pomembno prednost NLB Skupine in kaže, da je bil proces zniževanja slabih kreditov v preteklih letih izveden brez negativnih učinkov na poslovi rezultat banke in NLB Skupine. Učinkovito in proaktivno upravljanje tveganj, s poudarkom na zagotavljanju ustrezne kakovosti kreditnega portfelja, močnega kapitalskega in likvidnostnega položaja, predstavlja trdno osnovo za rast v prihodnosti.

Količnik skupnega kapitala in količnik najkvalitetnejšega lastniškega kapitala (CET1) sta znašala 15,9 %, kar presega zahteve regulatorja in priča o kapitalski trdnosti NLB Skupine.

S pravo rešitvijo ob pravem času na pravem mestu 

Bančništvo bo v prihodnosti usmerjeno v digitalizacijo in s tem enostavne in napredne bančne storitve, temu seveda sledimo tudi v NLB. Pri vsekanalnem načinu poslovanja sta glavna kanala interakcije med strankami in banko ravno splet ter mobilni telefon, poslovalnice pa ohranjajo pomembno, vendar precej drugačno vlogo. Ta je osredotočena na svetovalno funkcijo in ne več na obdelavo transakcij. Da bi zagotovili še boljšo uporabniško izkušnjo, spletno in obe mobilni banki redno nadgrajujemo, tudi z novimi storitvami. Tako lahko naše stranke do klepeta in video klica dostopajo tudi z NLB Klikom ali pa v mobilni banki Klikin najamejo Hitri kredit, brezpapirno v nekaj minutah. Pred slabim mesecem dni smo slovenski javnosti predstavili mobilno denarnico NLB Pay, kmalu bomo storitev spletnega klepeta in video klica bomo pripeljali tudi v Klikin in Klikpro, prav tako bo hitri kredit na voljo tudi v Klikpro-ju – mobilni banki za podjetnike. To je jasen signal, da bo NLB v tako začrtani smeri in s pospešenim tempom tudi v prihodnje gradila na enostavnosti, sodobnosti in inovativnosti svojih rešitev, ki bodo strankam nudile odlično uporabniško izkušnjo.

To jasno kaže, da bo NLB v tako začrtani smeri in s pospešenim tempom tudi v prihodnje gradila na enostavnosti, sodobnosti in inovativnosti svojih rešitev, ki bodo strankam nudile odlično uporabniško izkušnjo.

Obvestilo bo od 16.4.2018 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe www.nlb.si.

 

 

NLB d.d., Ljubljana
Odnosi z vlagatelji
Datum: 16.04.2018