Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-725/18

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d. d.

Sklic 35. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Na podlagi 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah v povezavi z določbami Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 30. 3. 2018 z veljavnostjo od dne 5. 4. 2018) ter skladno z določili Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 24. 4. 2015 uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 35. Redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d. v torek, dne 9. 10. 2018, ob 9. uri, na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana.

Sklic skupščine bo 7. 9. 2018 objavljen tudi na spletnih straneh AJPES-a. Celoten sklic skupščine z gradivom za delničarje in predlogi sklepov ter drugi dokumenti (prijavnica za delničarje, informacije o pravicah delničarjev in besedilo obstoječega statuta banke) bodo od istega dne in najmanj do 7. 9. 2023 objavljeni tudi na spletnih straneh banke www.dbs.si.
 

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke
Datum: 07.09.2018
Pripeti dokumenti:  Vabilo delničarjem