Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-778/18

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Obvestilo o nameri odsvojitve delnic Perutnine Ptuj

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali družba) na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 136. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov glede na objave v medijih sporoča javnosti prve informacije o nameri odsvojitve delnic družbe Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: Perutnina Ptuj d.d.).

Družba SIJ d.d. je imetnik skupno 9.896.842 delnic omenjene družbe, tako da njen neposredni in posredni (preko njene 100% odvisne družbe Holding PMP d.d.) delež v Perutnini Ptuj d.d. predstavlja skupno 90,69 odstotka vseh izdanih delnic. Skupina SIJ je že v načrtih z upravljanjem naložbe v Skupino Perutnina Ptuj pojasnila, da namerava Skupino Perutnina Ptuj izločiti iz skupine. Prvotni predlogi so predvidevali oddelitev naložbe v Perutnini Ptuj d.d. v novo, ločeno družbo, vendar se je pri iskanju izločitve Skupine Perutnina Ptuj odprlo več možnosti, zato javnost s tem obvestilom obvešča o nameri odsvojitve naložbe v delnice družbe Perutnina Ptuj d.d.

V okviru postopka prodaje novemu strateškemu partnerju je Skupina MHP, ena izmed vodilnih mednarodnih skupin živilsko-predelovalne industrije in vodilni proizvajalec perutnine v Ukrajini, pri Javni agenciji za varstvo konkurence že sprožila postopke za strateški vstop MHP v največjo slovensko živilsko-predelovalno družbo.

Ker so postopki prodaje še v teku, družba ne daje podrobnejših pojasnil, za zagotovitev  enakomerne obveščenosti vseh vlagateljev pa bosta Skupina SIJ in MHP podrobnejše in relevantne informacije objavljala v nadaljnjem teku formalnih postopkov.

Dodatne informacije se nahajajo v pripetem sporočilu za javnost.

Družba bo javnost o nadaljnjih postopkih tekoče obveščala z objavo na spletni strani družbe ter SEOnet.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 25.09.2018
Pripeti dokumenti:  Sporočilo za javnost