Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-233/19

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Izdaja nove podrejene obveznice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav je uspešno izdala 30,5 letno podrejeno obveznico (Razred 2 / Tier 2 skladno z regulativo Solventnost II) z možnostjo odpoklica po 10,5 letih in z ISIN kodo XS1980276858. Z njo nadomešča obstoječo izdano podrejeno obveznico, ki bo zapadla leta 2020.  Nova izdaja je del rednih aktivnosti upravljanja kapitala Skupine Triglav, s katerimi zavarovalnica zagotavlja optimalno kapitalsko strukturo in njegovo stroškovno učinkovitost.

Skupna velikost izdaje obveznic znaša 50 milijonov evrov. Do prvega odpoklica obveznice leta 2029 je letna obrestna mera fiksna ter znaša 4,375 odstotkov, kupon pa je plačljiv letno. Kasneje je obrestna mera variabilna, kupon pa se izplačuje četrtletno. Izdaja obveznic je namenjena dobro poučenim vlagateljem in bo uvrščena v trgovanje na organizirani trg Luksemburške borze.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 24. 4. 2019  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 24.04.2019