Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-520/19

M1, d.d., Ljubljana

Objava sklica skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje skupščino delničarjev,

ki bo dne 29.8.2019 ob 9. uri v prostorih družbe na Vojkovi cesti 58, Ljubljana.

V priponki so:

1. Sklic skupščine ( vsebuje predloge z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezen predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oz. nadzorni svet družbe)

2. obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalnih pravic ( za družbe - pravne osebe in fizične osebe)

Sklic skupščine je dne 16.7.2019 objavljen tudi v časniku Dnevnik.

Informacija iz tega obvestila bodo objavljene tudi na spletni strani družbe www.m1-dd.si od 16.7.2019 dalje najmanj 10. let.

Uprava družbe

Datum: 16.07.2019