Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-523/19

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d. d.

DBS - Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

DBS objavlja sporočilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi Sklepa o informacijah o pomembnih deležih, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje Deželna banka Slovenije, d. d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 5349907, objavlja naslednje sporočilo:

Deželna banka Slovenije, d. d., je dne 17. 7. 2019 prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža delničarja KD Group, d. d.

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev (P-DEL) je v prilogi tega obvestila.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze ter na spletni strani Deželne banke Slovenije d.d., www.dbs.si, najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava banke

Datum: 17.07.2019