Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-419/11

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Ljubljanska borza kot del mednarodnega trga kapitala

Prihodnost slovenskega kapitalskega trga je v večji mednarodni integraciji, ki bo borznim družbam zagotovila nove možnosti pridobivanja finančnih sredstev in razpršitve finančnih virov, vlagateljem in finančnim posrednikom pa boljšo likvidnost in širšo paleto finančnih produktov.

Ljubljanska borza je pripravljena na nadaljnji razvoj slovenskega kapitalskega trga z mednarodnim povezovanjem z možnostjo vzporedne kotacije delnic najboljših slovenskih podjetij na Dunajski borzi, ki bi jih tam istočasno podprla prisotnost slovenskih finančnih posrednikov ter vlagateljev. S takšnim povezovanjem trgov slovenski finančni posredniki in vlagatelji pridobijo dodatne možnosti vlaganja, slovenski izdajatelji pa enostaven pristop do tujih vlagateljev, pri čemer se obstoječa likvidnost smiselno nadgradi. Dunajska borza je s svojo likvidnostjo, infrastrukturo in prisotnostjo mednarodnih vlagateljev, ki dobro poznajo regijo Centralne in Jugovzhodne Evrope, povsem primerna mednarodna nadgradnja trgov Ljubljanske borze. Na Dunajski borzi s tržno kapitalizacijo 87 milijard evrov in 5,5 milijarde evrov mesečnega prometa trenutno trguje 97 borznih članov, od tega 56 mednarodnih. Dunajska borza že sedaj promovira najvidnejše izdajatelje Ljubljanske borze na svojih roadshowih, preko skupne trgovalne platforme Xetre pa so trgovalni podatki slovenskih borznih družb dostopni vsem vlagateljem, prisotnim na Dunajski borzi.  

Ljubljanska borza predlaga vsem deležnikom slovenskega kapitalskega trga, da s skupnim delovanjem in približevanjem mednarodnim trgom pripomorejo k boljšemu delovanju trga. Ljubljanska borza hkrati predlaga, da se vzporedno s procesom kotiranja slovenskih podjetij v tujini slovenskim vlagateljem omogoči primerljivo vključenost v finančne naložbe, kot v drugih državah EU. To bi najlažje dosegli z vzpostavitvijo sistema stimulativnega dolgoročnega varčevanja v drugem pokojninskem stebru in z razvojem individualnih varčevalno naložbenih računov, kot so P računi.

Za dolgoročno izboljšanje stanja na trgu bo potreben čas in več koordiniranih korakov vseh udeležencev kapitalskega trga in države, pri čemer je lahko prvi korak povezovanja trgov in večje mednarodne prepoznavnosti opravljen že v začetku naslednjega leta.

O procesu povečanja prepoznavnosti slovenskih podjetij med mednarodnimi vlagatelji in odpiranju novih možnosti za domače člane in vlagatelje je Andrej Šketa, predsednik uprave Ljubljanske borze, povedal: »Ljubljanska borza ostaja zavezana slovenskemu kapitalskemu trgu, a hkrati želi v sodelovanju z Dunajsko borzo najboljšim slovenskim podjetjem ponuditi možnost kotacije na mednarodno uveljavljenem in dostopnem trgu.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 15.09.2011