Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-762/12

NOVA KBM, d.d., Maribor

Uprava Nove KBM bo kmalu dvočlanska

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Nova KBM d.d., Maribor objavlja naslednje sporočilo:

Dosedanji član uprave mag. Andrej Plos se z današnjim dnem sporazumno poslavlja iz Nove KBM. Tako bo imela ob prihodu že imenovanega člana uprave banke Igorja Žibrika, ki pričakuje dovoljenje Banke Slovenije, banka zaenkrat dvočlansko upravo. Dotlej bo Nova KBM na podlagi pooblastil zagotovila zakonitost delovanja uprave banke.

Andrej Plos je bil v Novi KBM zaposlen 18 let. Od leta 2010 je bil član uprave, od letošnjega januarja do 23. aprila pa je opravljal funkcijo predsednika uprave. Njegov odhod iz banke je sporazumen in usklajen z nadzornim svetom. Ob slovesu iz banke pravi: »Zahvaljujem se sodelavcem in poslovnim partnerjem za sodelovanje in izkazano zaupanje. Na svoji poklicni poti, ki sem jo začel v Novi KBM, sem skupaj s sodelavci vselej deloval strokovno in skladno s pozitivno zakonodajo. Moje delo je bilo in bo tudi na novem delovnem mestu še usmerjeno v zagotavljanje spodbudnega finančnega okolja za razvoj posameznikov, podjetij in celotne družbe.«

Aleš Hauc, predsednik uprave Nove KBM ob tem dodaja: »Kolegu Andreju Plosu želim na novi poklicni poti veliko uspeha. V kratkem času najinega skupnega dela v upravi banke sva sodelovala korektno in konstruktivno«.

Predsednik uprave Aleš Hauc skladno z napovedjo ob začetku nastopa funkcije ohranja načrte o širši upravi, ki bo lahko še dodatno prispevala k nadaljnjemu razvoju banke. O aktivnostih v zvezi s tem bo banka obveščala skladno s pravili in predpisanimi omejitvami, ki veljajo za javne delniške družbe.

 

Sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh banke (www.nkbm.si) od 13.7.2012 naprej.

 

Uprava Nove KBM d.d.
Datum: 13.07.2012