Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-163/16

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Začetek mandata nove uprave Ljubljanske borze

Ljubljana, 1. 9. 2016 - Z dnem 1. 9. 2016 nastopi nov mandat uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, ki jo sestavljata mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave, in mag. Nina Vičar, članica uprave. Nadzorni svet Ljubljanske borze je imenoval upravo za skupni štiriletni mandat, tj. do vključno 31. 8. 2020.

Novi predsednik uprave Ljubljanske borze, mag. Aleš Ipavec, je dne 24. 8. 2016 dobil dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje funkcije predsednika uprave Ljubljanske borze, s čimer se je izpolnil odložni pogoj, pod katerim je bil imenovan na to funkcijo s strani nadzornega sveta Ljubljanske borze.

Dolžnosti članice uprave Ljubljanske borze bo še naprej opravljala mag. Nina Vičar, ki je na tej funkciji od leta 2013.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 01.09.2016